รับตัดตลับสแตนเลสทำมือ ตั้งแต่ 1 ใบขึ้นไปโดยไม่ต้องส่งพระมา LINE ID pebpeb11 หรือ โทร 091-4190310

ตัวอย่างตลับพระเข้ารูป

ขั้นตอนที่ 1 ลากเส้นตามองค์พระจนบรรจบกัน 

ขั้นตอนที่ 2 วัดส่วนหนาที่สุดขององค์พระลงในรูป

ขั้นตอนที่ 3 ระบุว่าต้องการกี่หน้าโดยใส่รายละเอียดในรูปองค์พระ ยกตัวอย่างเช่น ต้องการ 1 หน้าให้เขียนคำว่า 1 หน้าลงในองค์พระถ้าต้องการเปิดหลัง ให้เขียนคำว่า 2 หน้า ลงในรูปองค์พระด้วย

สำหรับการวัดตัดตลับรูปหล่อ ขั้นตอนที่ 1 ลากเส้นตามแนวองค์พระจนบรรจบกัน

ตัวอย่าง ตามรูปด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 2 วัดส่วนหนาที่สุดของรูปหล่อ คือส่วนฐานลงในรูปองค์พระเลย

ตัวอย่าง ตามรูปด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 3 ให้วัดส่วนที่หนาน้อยที่สุดขององค์พระ คือด้านศรีษะลงในรูปองค์พระเลย 

(เพื่อจะได้ตลับแนวสโลปอย่างสวยงาม)

ตัวอย่าง ตามรูปด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 4 ระบุรายละเอียดทั้งหมดลงในรูปองค์พระ ยกตัวอย่างเช่นต้องการ 1 หน้า ให้ระบุ 1 หน้าลงในองค์พระ ถ้าต้องการเปิดหลัง ให้ระบุ 2 หน้าลงในองค์พระ

ดังตัวอย่าง ด้านล่าง

ส่วนของการจัดส่งและราคาตลับพระ

การจัดส่ง ให้นำชิ้นงานที่ท่านต้องการทำตลับส่งมายัง Inbox Facebook 

https://www.facebook.com/messages/boxamulet

หรือกด Like เพจของเราได้ที่ www.facebook.com/boxamulet

ราคาค่าจัดส่ง 1 ถึง 5 ตลับแรก ค่าจัดส่ง 50 บาท แต่ถ้าเกิน 5 องค์ คิดเพิ่มองค์ละ 10 บาท

ตัวอย่างราคาตลับพระตามรูปภาพด้านล่าง

การจัดส่ง ให้นำชิ้นงานที่ท่านต้องการทำตลับส่งมายัง Inbox Facebook 

https://www.facebook.com/messages/boxamulet

หรือกด Like เพจของเราได้ที่ www.facebook.com/boxamulet

ตัวอย่างผลงานด้านล่าง

การจัดส่ง ให้นำชิ้นงานที่ท่านต้องการทำตลับส่งมายัง Inbox Facebook 

https://www.facebook.com/messages/boxamulet

หรือกด Like เพจของเราได้ที่ www.facebook.com/boxamulet

ขั้นตอนการวัดองค์พระด้วยกระดาษกราฟ 

ดูได้จากรูปด่านล่างครับ

จากนั้นถ่ายรูปส่งเข้า Inbox 

การจัดส่ง ให้นำชิ้นงานที่ท่านต้องการทำตลับส่งมายัง Inbox Facebook 

https://www.facebook.com/messages/boxamulet

หรือกด Like เพจของเราได้ที่ www.facebook.com/boxamulet

ผลงานเพิ่มเติมครับ

โดย เป็ดสงวนคม - เมื่อ 2 สิงหาคม 2557
  ชอบ 1  /  เข้าชม 1632484  /  ความคิดเห็น 11
ดูข้อมูลต่อ

 แสดงความคิดเห็น


(รองรับไฟล์รูปภาพนามสกุล .jpg, .png, .gif)