พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘
เพื่อให้เป็นไปตามกฏหมายดังกล่าว สมาชิกทุกท่านต้องอ่านทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด


ข้อตกลง สำหรับผู้ลงโฆษณาเปิดร้านค้า


1. "เวปไซต์ หมายถึง สื่อกลางการให้บริการในการติดต่อระหว่าง ผู้ซื้อกับผู้ขายสิ้นค้า ทางอินเตอร์เน็ต โดยทางเวปไซต์ไม่มีส่วนได้เสียใดๆ ทั้งสิ้นในการซื้อขายสินค้า" "ร้านค้า หมายถึง บุคคลภายนอกที่ ต้องการเปิดร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้าบนเวปไซต์”

2. ห้ามร้านค้านำสินค้าที่ผิดกฏหมาย ผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของบ้านเมือง มาลงในเวปไซต์ โดย เด็ดขาด หากถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย เจ้าของร้านค้าต้องเป็นผู้รับผิดตามกฏหมายเท่านั้น หรือ หากผู้ดู แลระบบพบเห็นจะทำการปิดร้านค้าทันที โดยไม่มีการคืนเงินค่าบริการใดๆทั้งสิ้น

3. ร้านค้าที่เลือกและใช้งานแพ็คเกจไปแล้วและต้องการเปลี่ยนแพ็คเกจใหม่ หรือต้องการปิดร้านค้า ท่านไม่สามารถนำจำนวนวันที่คงเหลือ มาขอเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เนื่องจากต้นทุนบางส่วนทางเวปไซต์ ได้นำไปจ่ายเป็นค่าบริการด้านฐานข้อมูลแล้ว

4. ร้านค้าควรศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของกฏหมายจาก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐


ข้อตกลงการกระทำกิจกรรมทุกชนิดบน กระดาน เว็บบอร์ด


1. ผู้ดูแลระบบ มีสิทธิขาดในการตัดสินใจลบ แก้ไข ย้าย ข้อความกระทู้ รวมทั้งการแบนผู้กระทำผิด โดยไม่ต้อง แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ห้ามโต้เถียง โพสต์ข้อความ รูปภาพ คลิป และอื่นๆ ที่เสื่อมเสียต่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

3. ห้ามโพสต์พวก ภาพโป๊ ลามก อนาจาร หรือ ทำลิ๊งค์ไปให้ดูภาพโป๊ หรือ มีลิ๊งค์ให้โหลดคลิปพวกภาพแอบ ถ่าย ภาพโป๊ ลามก อนาจาร ในเวบโดยเด็ดขาด

4. ห้ามเอ่ยชื่อ บุคคล ใด ๆ ในทางที่ทำให้บุคคลผู้นั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง เป็นที่อับอายของสังคม หรือใช้ข้อความ เชิงหมิ่นประมาท แม้จะไม่ได้เอ่ยชื่อโดยตรง แต่ใช้ความหมายในทำนองให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นบุคคลคน นั้น หรืออ้างชื่อบุคคลอื่น หรือเบอร์โทรศัพท์ท่านอื่นมาเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาติจากบุคคลที่ท่านนำมา อ้าง ถือว่าห้ามโดยเด็ดขาด

5. ห้ามโพสต์เรื่องการเมืองที่สุ่มเสี่ยงต่อการสร้างความแตกแยกในสังคม หากพบ ผู้ดูแลระบบ ของเวปไซต์ จะทำการลบทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

6. หากท่านนำเอาข่าว หรือบทความ หรือกระทู้มาจากเวปไซท์อื่นที่ไม่ใช่บทความที่ท่านเขียน หรือแปลเอง จำ เป็นต้องลงเครดิตให้เจ้าของผลงานด้วย (อย่างถูกต้องต้นฉบับ) ไม่เช่นนั้นหากพบขอสงวนสิทธิ์ลบโดยไม่ ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพราะถือว่าคุณขโมยผลงานอันมีค่าของคนอื่นมา เว็ปไซต์เราไม่สนับสนุนอาชญา กรรม ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและข่าว หรือกระทู้บางแหล่งข่าวที่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ ถึงท่าน คัดลอก มาลงแล้วลงเครดิต อันนี้หากพบก็มีสิทธิจะโดนลบเหมือนกัน เพราะเราไม่อยากมีปัญหาผูกพันใน เรื่องยุ่งยาก

7. ห้ามโพสต์แบบด่า ดูถูกหรือเยาะเย้ยในทางให้เกิดการวิวาทและไม่สงบใดๆทั้งสิ้น เราไม่ได้ห้ามวิจารณ์ แต่ ควรมีขอบเขตที่พองามไม่ก่อให้เกิดปัญหาภายใน หากพบทำนองนี้ ก็จะลบกระทู้ทันที่เพื่อตัดการเกิดปัญหา บานปลายในอนาคต

8. ห้ามพาดพิง ด่าทอหรือหาเรื่องข้ามเวปไซต์ หรือเอากระทู้เวปไซต์อื่นมาพาดพิง อันจะทำให้เกิดปัญหาที่ พิพาท หรือความรู้สึกไม่ดีระหว่างเวปไซต์

9. ห้ามโปรโมทโฆษณา ซื้อขายสินค้า กระทำการอันสร้างความรำคาญของเพื่อนสมาชิก หรือที่ดูแล้ว ไม่เหมาะสมต่อ เยาวชน

10. ห้ามโพสต์ข้อความส่งเสริมเกี่ยวกับพนันต่างๆ ซึ่งดูแล้วไม่เหมาะสม โดยเด็ดขาด

11. ท่านควรศึกษาเพิ่มเติมกฏหมายจาก พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐


ข้าพเจ้า อ่านข้อตกลง ทั้งหมดแล้ว และเข้าใจเป็นอย่างดี และจะทำตาม ข้อบังคับทุกข้อข้าพเจ้ายอมรับ


เว็บไซต์ร้านพระเครื่องทั้งหมด